GSE Seminerleri 3- - “Sanat ve Ruhsallık” - Dr. Nevin Eracar