Kayıt

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


ONLINE BAŞVURU FORMU

 

ONAYLI DİPLOMA YA DA MEZUNİYET BELGESİ
(2 adet)

  • Yüksek Lisans programına kayıt için LİSANS
  • Sanatta Yeterlik/Doktora programına kayıt için LİSANS ve YÜKSEK LİSANS diploması ya da onaylı mezuniyet belgesi veya diplomanın aslı ile birlikte e-devletten alınan mezuniyet belgesi

MEZUNİYET DERECESİNİ GÖSTERİR NOT ÇİZELGESİ  (TRANSKRİPT)
(2 adet)

  • Yüksek Lisans programına kayıt için LİSANS
  • Sanatta Yeterlik/Doktora programına kayıt için LİSANS ve YÜKSEK LİSANS transkriptinin aslı
  • Yabancı ülkelerden alınan transkript, Türkçe tercüme onaylı olmalıdır.

YABANCI DİL BELGESİ

  • Yabancı dil gerektiren programlar için.
  • YDS, e-YDS, YÖKDİL (Geçerlilik süresi beş yıldır) ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer sınavlar

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
(2 adet)

 

RENKLİ VESİKALIK FOTOĞRAF
(4 adet) (4,5 x 6 )

Fotokopi fotoğraflar kabul edilmez

ASKERLİK DURUM BELGESİ
(Sevk Tehiri için)

  • Askerlik Şubesi Başkanlıklarından, son bir ay içinde alınmış olmalıdır.
  • Askerlik görevini yerine getirmiş olan adaylar, Terhis belgesi fotokopisini yanlarında bulundurmalıdır.

PASAPORT FOTOKOPİSİ (2 adet)
-ULUSLARARASI ADAYLAR İÇİN-

Pasaport fotokopileri Türkçe tercüme onaylı olmalıdır.

TÖMER BELGESİ
-ULUSLARARASI ADAYLAR İÇİN-

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik/Doktora programları için; TÖMER Türkçe Sınavı’ ndan elde edilmesi gereken en düşük puan 70’dir.

ÖNEMLİ NOT: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince, gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte ve tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.