TEZ İŞLEMLERİ

1. Savunma sınavına giren öğrenci bir ay içinde jüri tarafından verilen düzeltmeleri yapılmış tezin  ciltlenmeye hazır halinin bir çıktısını ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış Tez Onay Sayfasının orjinalini enstitü öğrenci işlerine getirerek Tez yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ettirerek  tez için sırt numarası almalıdır.

2. Tez teslimi yapılmış ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından resmi olarak mezun olan öğrencinin tez onay sayfası Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

3. Öğrenci sınav tarihininden en geç 1 ay sonra aşağıdaki istenen belgelerle ciltlenmiş tezlerini enstitüye teslim etmek zorundadır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'ndan alınan 23/03/2010 tarih ve 85-010142 sayılı yazı ile "Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkındaki Klavuz" düzenlenmiş ve Enstitüye verilecek aşağıda belirtilen ekler, bu klavuza uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkındaki Klavuz

Tez Tesliminde Enstitüye Teslim Edilecek Evraklar

BU EVRAKLAR BASILI TEZİN İÇERİSİNDEKİNDEN AYRI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR

1. 2 adet ciltli tez (imzalar mavi kalem ile atılacak ve imzalar eksiksiz olarak teslim edilecektir, taranmış kabul onay sayfası kabul edilmeyecektir.)

2. Tez ayrıca 2 adet Pdf formatında CD içinde teslim edilecektir. (CD'lerin içine dosya adı olarak YÖK'ten alınan referans numarası; CD’lerin üstüne CD kalemi ile referans no, ad-soyad, bölüm ve tezin adı yazılacaktır. CD içindeki dosya pdf formatında olup YÖK tarafından alınan referans no ile adlandırılacaktır. CD sıkıştırılmamış ve şifresiz olarak PDF formatında  olacak ve Cd’lerden her birinde aşağıdaki klosörlerin olduğu 2 CD)

  • Kabul onay sayfası imzalı ve formlarda da  imzaların bulunduğu Tezin tam metnini içeren tek bir klasör 
  • Kabul onay sayfası olmayan ve  formların olduğu ama formlarda imzaların olmadığı hali ile  teziniz  ayrıca kopyalanması gerekmektedir.  (İmzaların elektronik ortamda yayımlanması etik değildir)
  • Tezin kapağını içeren klasör, (word  formatında olacak)
  • Tezin Türkçe özet sayfasını içeren klasör, (word  formatında olacak)
  • Tezin İngilizce özet sayfasını içeren klasör, (word  formatında olacak)
  • Varsa tez dışındaki ekler (resim, harita, kitap, kitapçık, broşür,oyun, film, video  vb.) WinRAR programı ile sıkıştırılmış tek bir klasör
  • Konservatuvar programlarında yapılan savunma sınavları kayıt altına alınmalı CD’si enstitüye teslim edilmelidir.

NOT: Basılı tezinizde ve CD’lerde Varsa Özgeçmişler içerisinde HİÇ BİR kişisel bilgi (imza, TC kimlik no, telefon, doğum yeri, doğum yılı, fotoğraf, e-posta, adres vb.) bilgileri de bulunmayacaktır.

3. YÖK Tez Veri Giriş formu (1 adet ) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden e devlet şifrenizle giriş yaparak elde edebilirsiniz

4. Hacettepe Kütüphane Açık Erişim sistemine tezinizin CD’si yüklenmelidir ( b-kabul onay sayfası olmayan ve  formların olduğu ama formlardaki imzaların olmadığı hali ile teziniz enstitüye teslim edilmeden önce kütüphane sistemine yüklenmelidir.)

Kütüphane Açık Erişim Linki: //www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/

5. Savunma sınavına girdikten sonra sınav jürisinin verdiği bütün düzenlemeler bitikten sonra danışmanınız tarafından alınacak intihal raporunun son hali (tez ve yazar isminin olduğu sayfa ile yüzdelik dilimlerin olduğu tüm sayfalar olacak şekilde hazırlanmalıdır.) 

6. Nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet) 

7. Öğrenci Kimlik Kartı (Öğrenci Kimlik kartını kaybeden öğrenciler Gazeteye kayıp ilanı vererek Gazete küpürünü Enstitümüze teslim etmelidir.) 

8. Enstitümüz WEB sayfasındaki Tutanaklar ve Formlar kısmından ‘’ilişik Kesme Formunu’’ alıp ilgili yerlere imzalatarak enstitüye teslim etmelisiniz.  

9. Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı Formu (2 adet) (*.pdf formatı)   |   ( *.doc formatı)

Mezun aşamasındaki Uluslararası Öğrencilerin dikkatine!

10. Uluslararası Öğrencilerin, Türkiye Mezunları Portaline (turkiyemezunlari.gov.tr) üye olması ve ‘Mezun Bilgi Formu’ nu doldurularak Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

11. YTB’li öğrenciler için YTB’den alınacak ‘’Borcu Yoktur’’ yazısı   

Mezuniyet için; yukarıda belirtilen ekler ile 2 adet orijinal imzalı tez Enstitüye teslim edilmelidir.

AYRICA; 25 Nisan 2017 tarihli Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtildiği üzere, 26.11.2016 tarihli Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 43. Madde ve 5. Fıkrasında;

(5) "Sosyal ve beşeri bilimler, güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında ise, öğrencinin; tez savunma sınavına girebilmek için, doktora öğrenimi sürecinde, SSCI, SCI, SCI-Expanded ya da AHCI kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.” ibaresi yer almaktadır. Bu  nedenle yayınlanmış makalenin tamamı veya kabul belgesinin örneği tezde EKLER kısmına eklenmelidir.

Yönetmelikler, Yönergeler ve Formlar

Yönetmelikler

Yönergeler

Formlar