TEZ İŞLEMLERİ

1. Savunma sınavına giren öğrenci, düzeltmeleri tamamlanmış Tez/ Sanat Çalışmasının son halini ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış, Tez  Kabul Onay Sayfası nın orjinalini,  Enstitümüz Öğrenci İşleri' ne getirerek Tez /Sanat Çalışması yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ettirmelidir.

2. Tez/Sanat Çalışması kabul edilen ve  Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile resmi olarak mezun olan öğrencinin,Tez Kabul Onay Sayfası, Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

3. Öğrenci, sınav tarihininden en geç 1 ay sonra aşağıdaki istenen belgelerle birlikte, Tez/Sanat Çalışmasını ( 3 adet CD formatında) Enstitüye teslim etmek zorundadır.

Ayrıca, Enstitüye verilecek Tez/Sanat Çalışmalarının ;

Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkındaki Kılavuz ' a uygun olarak aşağıda belirtilen eklerle beraber teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Bir adet imzaları tamamlanmış (mavi kalemle) basılı  Kabul - Onay Sayfası (taratılmış olmamalıdır)

2. Teslim edilecek olan 3 adet CD  nin her birinde;

    2.1. Tez /Sanat çalışmasının tamamının (PDF formatında)  yanısıra,  aşağıda yer alan belgelerin imzalı ve onaylı olarak yer aldığı dosya.(Dosya  adı, YÖK ten alınan Tez Referans Numarası olmalıdır.)

         Kabul Onay Sayfası

         Etik Komisyonu Onay Bildirimi

         Etik Beyanı

         Orijinallik Raporu (Türkçe)

         Orijinallik Raporu (İngilizce)

         Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı

   2.2.  Tez /Sanat çalışmasının tamamının (PDF)  yanısıra, Kabul Onay Sayfası olmayan ve  formların da  imzasız olarak yer aldığı haliyle bir dosya  (İmzaların elektronik ortamda görünür olmaması gerekmektedir.)

   2.3.  Tez Kabul Onay Sayfası (Enstitü Müdürlüğü onaylı)

   2.4.  Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez/ Sanat Çalışmalarından üretilmiş ve yayınlanmış makalenin tamamı (PDF)

   2.5.  Tez/Sanat Çalışmasının, kapağının yer aldığı dosya (Word)

   2.6.  Tez/Sanat Çalışmasının, Türkçe özet sayfasının yer aldığı dosya (Word)

   2.7.  Tez/Sanat Çalışmasının, İngilizce özet sayfasını içeren dosya, (Word)

   2.8.  Varsa Tez/Sanat Çalışması dışındaki ekler (resim, harita, kitap, kitapçık, broşür,oyun, film, video  vb.)  (WinRAR) yer almalıdır.

   CD ler üzerine, Tez Referans Numarası, Ad-Soyad, Bölüm ve Tez/Sanat Çalışması adının yazılması (CD kalemi ile)

   PDF formatındaki dosyaların, sıkıştırılmamış ve şifresiz olması gerekmektedir.

   NOT :  CD’lerde -varsa- özgeçmişler içerisinde hiç bir kişisel bilgi (imza, TC kimlik no, telefon, doğum yeri, doğum yılı, fotoğraf, e-posta, adres vb.) bulunmamalıdır.

3.  Danışman Onay Formu (imzalı ve basılı) 

4. YÖK Tez Veri Giriş formu (1 adet ) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden e devlet şifrenizle giriş yaparak elde edebilirsiniz

5. Tez/Sanat Çalışmasının, H.Ü. Kütüphaneleri Açık Erişim sistemine yüklenmesi gerekmektedir. ( Kabul Onay sayfası olmayan ve imzasız formların yer aldığı hali ile ve Enstitüye teslim edilmeden önce)

Kütüphane Açık Erişim Linki: //www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/

6. Savunma sınavı sonrası, sınav jürisinin verdiği bütün düzenlemeleri tamamlanmış tez/sanat çalışmasının, Danışmanınız tarafından alınacak olan intihal raporunun son hali (tez ve yazar isminin olduğu sayfa ile yüzdelik dilimlerin olduğu tüm sayfalar olacak şekilde hazırlanmalıdır.) 

7. Kimlik Kartı  fotokopisi (2 adet) 

8. Öğrenci Kimlik Kartı (Öğrenci Kimlik kartını kaybeden öğrenciler, gazeteye kayıp ilanı vererek gazete kupürünü Enstitümüze teslim etmelidir.) 

9.  İlişik Kesme / Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Formu (tamamı imzalı ve basılı) 

10. Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı Formu (2 adet) (*.pdf formatı)   |   ( *.doc formatı)

 

Mezun aşamasındaki Uluslararası Öğrencilerin dikkatine!

11. Uluslararası Öğrencilerin, Türkiye Mezunları Portalına (turkiyemezunlari.gov.tr) üye olmaları ve ‘Mezun Bilgi Formu’ nu doldurularak Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

12. YTB’li öğrenciler için YTB’den alınacak ‘’Borcu Yoktur’’ yazısı   

Mezuniyet için; yukarıda belirtilen ekler ile 2 adet orijinal imzalı tez Enstitüye teslim edilmelidir.

AYRICA; 25 Nisan 2017 tarihli Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtildiği üzere, 26.11.2016 tarihli Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 43. Madde ve 5. Fıkrasında;

(5) "Sosyal ve beşeri bilimler, güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında ise, öğrencinin; tez savunma sınavına girebilmek için, doktora öğrenimi sürecinde, SSCI, SCI, SCI-Expanded ya da AHCI kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.” ibaresi yer almaktadır. Bu  nedenle yayınlanmış makalenin tamamı veya kabul belgesinin örneği tezde EKLER kısmına eklenmelidir.

Yönetmelikler, Yönergeler ve Formlar

Yönetmelikler

Yönergeler

Formlar