Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Tezleri

2023

Arda İşkol, Arda İşkol'un Keman Konçertosu adlı sanat çalışmasının yapısal analizi,  Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Bahadır Çokamay, Nevit Kodallı'nın "Telli Turna" ve "Güzelleme" orkestra süit'lerinin orkestra şefliği teknikleri bakımından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Deniz Nizam Şensoy, Cem Esen'in Op.22 Senfonik Bale Süitinin orkestra şefliği teknikleri açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Elif Ceyda Sert, Cumhuriyet'in ilk yüzyılında çoksesli koro müziği ve TRT Ankara radyosu çoksesli korosu'nun türk koro müziğindeki yeri, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Eray İnal, A. Dvorak'ın 9. senfonisinin form analizi ve orkestra şefliği teknikleri açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

İsmail Kutay Maktay, Cemal Reşit REY' in "Enstantaneler" adlı eserinin müzikal analizi ve orkestra şefliği bakımından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Mustafa Burak Soykan, Sergey Prokofyev'in op.67 Peter ve Kurt adlı eserinin besteleme teknikleri yönünden incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Mustafa Ege Yılmaz, Çağdaş Türk müziğinde Hasan Uçarsu'nun özgün dili ve viyola ve piyano için ikili konçerto eserinin şeflik teknikleri açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Orhan Avcı, Ludwig van Beethoven'ın Op. 60 Si Bemol Majör Dördüncü Senfonisi'nin birinci ve ikinci bölümlerinin yapısal analizi ve orkestra şefliği teknikleri açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Orhan Veli Özbayrak, Saygun ve töresellik: Modal anlayışı bağlamında bestecinin görüş ve düşüncelerinin kavramsal ve kuramsal kökenlerinin irdelenmesi ve yapıtlarından örneklerle törelerin tanımlanması,  Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

2022

Engin İnce, Ludwıg Van Beethoven’ın Op.72 No:3 Leonore Uvertürü'nün Form Ve Orkestra Şefliği Teknikleri, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Nevin Abakan, Türk Ve Macar Uluslaşma Süreçleri Bağlamında Béla Bartók Ve Ahmed Adnan Saygun Etkileşimi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Tezi, 2022.

Onur Arınç Duran, 20. Yüzyıl Müziğinden Örneklerle Aksak Tartımlar İçin Solfej Metodu Önerisi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

2021

Hüseyin Berkay Şirin, Henrı Dutilleux'nün besteciliğine bir bakış: L'arbre Des Songes'da perde organizasyonu, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Kaan Özlü, Dimitri Şostakoviç'in op.87 "24 Prelüd ve Füg" isimli eserinin bestecilik teknikleri açısından analizi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Mehmet Korhan İlgar, Mehmet Korhan İlgar'ın Viyolonsel Konçertosu adlı sanat çalışmasının bestecilik tekniği açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

2020

Ahmet Tamer Topuz, Necil Kâzım Akses'in "Barış İçin Savaş" isimli senfonik şiirinin bestecilik teknikleri açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Arın Aykut, Gustav Holst'un Op.32 "Gezegenler" isimli orkestra süitinin müzikal form açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Baran Doğaç Ünal, Aksak Tartımlar Ve Modalite Üzerine Teksesli Dikte Metodu Önerisi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Hasan Hüseyin Karakiraz, Hector Berlioz'un "Le Carnaval Romain (Op.9)" adlı Uvertürü'nün müzikal analiz ve orkestra şefliği teknikleri açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Muhammet Ali Karaağaçlı, Hatıra Ahmetli Cafer'in bestelediği "Hocalı" senfonik şiiri'nin müzikal karakter yönünden orkestral incelemesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Orhan Öner Özcan, Opera korolarının eserlere hazırlık süreçleri,  Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Ramazan Albayrak, El Sistema Modeli'nde orkestra şefliği kavramı ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nda uygulanışı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

2019

Mahmut Yontar, Piyotr İlyiç Çaykovski'nin Op. 58 Manfred Senfonisi'nin müzikal karakter, form ve orkestra şefliği açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Murat Göktaş, Çağdaş Türk müziği bestecilerinden Semih Korucu'nun "Sarsılmışlar İçin Müzik" adlı eserinin form analizi ve orkestra şefliği tekniği açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Mustafa Elmas, Johannes Brahms'ın Op.73 re majör II. Senfonisi'nin I. Allegro non troppo bölümü'nün müzikal biçim ve orkestra şefliği teknikleri yönünden incelenmesi, / Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Şerif Can Ünver, Onur Türkmen'in müziğinde hat tekniğinin, orkestra şefliği açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

2018

Berkay Toprak, George Gershwin'in Rhapsody ın Blue adlı eserinin bestecilik teknikleri açısından incelemesi,  Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Mustafa Sabri Belce, Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" isimli orkestra için dans rapsodisi'nin müzikal analizi ve orkestra şefliği teknikleri açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Onur Arınç Duran, Aksak tartımlar üzerine solfej metodu önerisi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Orhan Veli Özbayrak, Adnan Saygun'un Orkestra İçin Süit başlıklı eserinin 3. bölümünün tempo sorunu bağlamında şeflik teknikleri bakımından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Orhan Veli Özbayrak, Saygun'un müziğinde modalitenin yeri ve önemine bir bakış: 1. ve 4. senfonilerinin modal açıdan incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Önder Özkoç, Türk Beşleri'nin müziklerinden kesitlerle solfej dağarcığı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Tayyar Cenk Caner, Ludwig Van Beethoven'ın Op. 72 Fidelio Uvertürü'nün yapısal analizi ve orkestra şefliği teknikleri açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Vecihe Cansu Yılmaz, Paul Patterson'un op. 1 Rebecca adlı eserinin bestecilik teknikleri açısından incelemesi,  Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2017

Ali Alizade, Alfred Schnittke'nin "Viyola ve Orkestra için Konçerto" adlı eserinin bestecilik teknikleri açısından incelenmesi,  Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Yiğit Can Eyüboğlu, Müzik ve bale ortaokulları müzik bölümü 5. sınıf solfej - dikte - teori dersi için öğretim programı önerisi, Kompozisyon, ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

2016

Bekir Kurdaş, Modest Mussorgsky'nin bir Sergiden Tablolar başlıklı eserinin İlk Promenade ve Gnomus bölümlerinin Maurice Ravel orkestrasyonundaki orkestralama tekniklerinin incelenmesi",  Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Burak Metehan Öztürk, Ludwig van Beethoven'ın Op.62 Coriolan Uvertürü'nün form, ve orkestra şefliği teknikleri açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

İsmail Hakkı Burdurlu, Hector Berlioz Fantastik Senfoni'nin (Op.14) bölümlerinden seçilen belirli sahnelerin orkestral yorumlama açısından müzikal karakter analizi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Mehmet Artunç, Ludwig van Beethoven'ın Op.92 VII. Senfonisi'nin müzikal form ve orkestra şefliği teknikleri açısından incelenmesi, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

2015

Mehmet Korhan İlgar, Cumhuriyet Dönemi çağdaş Türk vokal repertuvarının ilk elli yılına bir bakış ve bu bağlamda seçilmiş üç eserin incelenmesi, Kompozisyon, Koro ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.