Başvuru

T.C. ve YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

1. Başvurular Online ortamda yapılmaktadır. 

Online başvurunuzu, Akademik Takvimde belirtilen Başvuru Tarihleri arasında; //enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp adresi üzerinden yapınız. 

2. Online başvurunuzu tamamladıktan sonra; 

- Sistemden alacağınız, Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu çıktısı ve 

- Başvuru sırasında sisteme yüklemiş olduğunuz tüm belgeler ile birlikte başvuruda bulunduğunuz Anasanat / Anabilim dalının sınav günü ve saatinde sınav yerinde hazır bulunmanız gerekmektedir. 

 

Sisteme, eksik ve hatalı giriş yapılması (akademik not ortalaması, yabancı dil notu veya belge yüklemelerinde yapılan hata vs.) durumunda adaylar genel başarı değerlendirme sınavına alınmayacaklar, alınmış olsalar dahi “gerçeğe aykırı beyan ve/veya sahte-tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru yapanların kayıtları, programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir” (Lisansüstü Yönetmelik 9. madde) hükmü gereği sınavları geçersiz sayılacaktır.

1. Sınavda başarılı olan adayların, Kesin Kayıt için Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte şahsen Enstitüye gelmeleri gerekmektedir. 

2. Sisteme yüklenen belgelerin okunaklı, anlaşılır ve tam olması gerekmektedir. Başvuru sırasında sisteme girilen bilgilerin, gerçeğe aykırı, yanlış beyanda bulunulduğu, eksik evrakla başvuru yapıldığı tespit edilmesi durumunda adayın kesin kaydı yapılmayacak, kesin kaydı yapılmış olanların kaydı iptal edilecektir. 

İstenen Belgeler 

Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu 
Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun çıktısı aday tarafından alınacak ve aday tarafından mutlaka imzalanacaktır. 

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi 
Yüksek Lisans başvurusu için Lisans Diploması; Sanatta Yeterlik/Doktora başvurusu için Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları 

Transkript 
Yüksek lisans başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösterir bir (1) adet lisans transkripti, 

Sanatta Yeterlik/Doktora başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösterir bir (1) adet lisans ve bir (1) adet yüksek lisans transkripti 
a. Transkriptlerde asıl belge alınacaktır, fotokopi kabul edilmeyecektir.

b. Başvurular 100’lük not sistemine göre kabul edilmektedir. 

c. Transkripte 100’lük not karşılığı var ise bu notun beyan edilmesi gerekmektedir.

d. Transkript 4’lük not sistemine göre ise 100’lük not sistemine çevirmek için YÖK not dönüşüm tablosunu kullanınız

T.C. Kimlik fotokopisi 

Uluslararası aday için Pasaport fotokopisi 

Vesikalık fotoğraf 

Yabancı Dil belgesi (Yabancı dil puanı gerektiren programlar için) 

YDS, e-YDS, YÖKDİL den alınan puanların geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sınavlardan elde etmeniz gereken en düşük puanlar aşağıdadır:


Akademik Birim

Program

YL ** 

SY/DR **

Bale AsD *

Dansçılık

Aranmaz

55

Koreoloji

Aranmaz

--

Geleneksel Türk Müzikleri AbD

Geleneksel Türk Müzikleri

50

55

Grafik AsD

Grafik 

50

55

Heykel AsD

Heykel

Aranmaz

55

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı AbD *

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

55

55

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği AsD

Kompozisyon

Aranmaz

55

Orkestra Şefliği

Aranmaz

--

Müzik Teorileri AbD

Müzik Teorileri

55

65

Opera AsD

Opera

Aranmaz

55

Piyano AsD

Piyano ve Arp

Aranmaz

55

Gitar

Aranmaz

55

Resim AsD

Resim

Aranmaz

55

Seramik AsD

Seramik

Aranmaz

55

Tiyatro AsD

Tiyatro

50

55

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar AsD

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Aranmaz

55

Yaylı Çalgılar AsD

Yaylı Çalgılar

Aranmaz

55

 

YL: Yüksek Lisans, SY: Sanatta Yeterlik, DR: Doktora, AsD: Anasanat Dalı, AbD: Anabilim Dalı 

Diğer yabancı dil sınavlarına girmiş iseniz, bunlardan hangilerinin kabul edildiğini ve elde etmeniz gereken en düşük puanları öğrenmek için //www.osym.gov.tr/TR,10220/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-ve-esdegerlik-tablosu-26022016.html adresini ziyaret ediniz. 

Uluslararası aday için TÖMER Belgesi 
Uluslararası adayların Gerek Yüksek Lisans, gerekse Sanatta Yeterlik/Doktora düzeyleri için, TÖMER Türkçe Sınavı’ ndan elde etmesi gereken en düşük puan 70’dir.

ALES 
ALES koşulu yoktur. 

Referans Mektubu 
Referans mektubu istenmemektedir.