Samuel Barber’in Opus 6 Viyolonsel Sonati’nin İlk Bölümünde Biçimsel Yapi Ve Beklenmedik Değişimler

Danışman: Prof. Dr. Türev Berki

Yazar: Senem Hazal Taşar

Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: 

Bu çalışmada, 20. Yüzyıl’ın en önde gelen Amerikalı bestecilerinden biri olan Samuel Barber’ın Opus 6 Viyolonsel Sonatı’nın ilk bölümü üzerinde biçimsel yapı ve beklenmedik değişimler temelinde bir analiz gerçekleştirilmiştir.

 

 

Yapılan literatür taraması sonucunda, bölümün biçimsel yapısını irdeleyen kaynaklar arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Bu nedenle bölüm, aşamalı dört alt boyutu kapsayan bir form analizine tabi tutulmuştur. Ardından, bölümdeki beklenmedik değişimler, iki işlem basamağı izlenerek mercek altına alınmıştır.

 

 

Analiz sonuçları, bölümde beklenmedik değişimin yaşandığı 10 ânın söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır. Bunların 7’si (%70) armonik yapı, 2’si (%20) ritmik yapı, 1’i ise (%10) nüans düzeyi kökenlidir. Buradan hareketle, bestecinin, beklenmedik değişim ânı yaratmada baskın oranda armoniden yararlandığı açıkça görülmektedir.