Antik Yunan Modları İle Makamların Karşılaştırılmalı İncelenmesi Ve Arp İcrası İle Örneklenmesi

Danışman: Prof. Dr. Cenk Güray

Yazar: Mesude Elif Güngör Sarıkaya

Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

tez Özeti: Bu çalışmada Antik Yunan ses sisteminin ve teorisinin ayrıntıları yani modların (harmonyaların) özellikleri, dönemsel çalgıların akortları ve ezgi organizasyonları incelenerek öncelikli olarak Bizans dönemine kadar gelen müziksel ortaklıklarının çalgılar üzerinden anlaşılmasına çalışılacaktır. Sonrasında arp- çeng ilişkisi üzerinden Antik Yunan dönemi ve Orta çağ İslam dönemi arasındaki müzik temelli ilişkiler ses sistemi, ezgi organizasyonları ve makam-mod ilişkisi bağlamında ele alınacaktır. En son aşamada ise 20. Yüzyıl’da Mod-Makam-ilişkisi Adnan Saygun’un Töre anlayışı üzerinden ele alınarak Antik Yunan modlarının günümüz makam yapılarına ve ses sistemine etkisi tartışılacaktır.