"Sanat ve tasarım disiplinleri lisans eğitiminde kullanılan stüdyoların mekan, donatı ve mobilya ihtiyaçlarının belirlenmesi"

Yazar: Zeynep Diker

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol

Tez Özeti: Bu çalışmada amaç, tasarım ve/veya sanat eğitimi veren fakültelerdeki resim, heykel, seramik, grafik, mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama ve endüstriyel tasarım alanlarındaki tasarım stüdyolarının ve sanat atölyelerinin, mekân, donatı ve mobilya ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu amaçla, nitel bir araştırma olarak planlanan bu çalışmada, belirlenen örneklem dahilindeki bölümlerde görev yapan öğretim elemanlarıyla görüşmeler yapılmış; çalışmaya konu mekanların, yani tasarım stüdyoları ve sanat atölyelerinin, mekânsal ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında veriler, 8 farklı alandan 15 öğretim elemanının katılımıyla elde edilmiş; elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular, kimi disiplinlerin benzer ihtiyaçlar içerisinde olduğunu; kimi disiplinlerin birbirinden beslenmesinin faydalı olabileceğini ve dolayısıyla interdisipliner ve multidisipliner çalışmanın önemini ortaya çıkarmıştır.