Pate de verre tekniği ile form uygulamaları

Yazar:Resul Güney
Danışman: Doç. Dr. Adile Feyza Özgündoğdu

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Cam üretim tarihi içinde sıcak cam şekillendirme teknikleri arasında yer almakta olan Pate De Verre tekniği günümüzde uygulaması yaygın olarak yapılan teknikler arasında yer almaktadır. Tekniğin cam sanatçıları tarafından geçerliliğini koruyan genel bir tanımlaması kabul görmektedir. Teknik kullanım yöntemleri incelendiği de kullanılan cam tane boyutları ve fırınlama sırasında yapılmış olan farklı yöntemlerin kullanımı gözlenmektedir. Bu durum tekniğin tarifinde farklı tanımlamalar yapılmasına neden olmuştur. Kullanılan hammadde ve izlenilen yöntemlerin aynı olması nedeniyle farklı bir tanımlamadan söz etmek mümkün gözükmemektedir. Araştırma kapsamında Pate De Verre tekniğinin temel tanımı yapılmaya çalışılarak, teknik gelişim süreçleri ve bu süreç içerisinde yapılmış olan tanımlamaların farklılaşmasına neden olan gerekçelere değinilmiştir. Tanımlama konusunda bahsi geçen tartışmalar günümüzde de devamlılığını sürdürmektedir. Araştırmada da değinildiği üzere teknikte kullanılan yöntemler ne kadar farklılık gösterse de sonuç olarak gelinen nokta aynıdır. Yapılan araştırma kapsamında Pate De Verre tekniği, teknik üzerinde çalışmalarını yürütmüş ve tekniğin gelişmesinde katkıda bulunmuş olan sanatçılar örnek olarak gösterilerek tanımlaması yapılmış ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir.