Bir biçimlenme sistemi olarak sosyal medya: Seramik eserlerde kişisel yorumlar

Yazar:Gözde Akdemir
Danışman: Doç. Adile Feyza Özgündoğdu

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Günümüzde adını söz ettiren ve yaygın olarak kullanılan sosyal medyanın toplum üzerindeki etkileri derin bir şekilde hissedilmektedir. İnternetin hayatlarımıza girmesi ile sosyal medyanın da hayatımızın bir parçası haline geldiği görülmektedir. Bu çalışmada, internet fikrinin nasıl oluştuğuna dair bilgi ve bu buluş sayesinde sosyal medya yapısının nasıl var olduğu ve bununla birlikte sosyal medyanın işleyişinin yarattığı sistemde toplum üzerindeki psikolojik etkileri anlatılmakadır. Bu etkilerden özellikle gözetleme, narsizim, bağımlılık, kültür ve eğitim üzerindeki etkilere değinilmiştir. Bu etkilerin yanı sıra sosyal medyayı eleştirel bir tavırla ele alan sanatçılar ve sosyal medyayı araç olarak kullanan sanatçılardan da örnekler incelenmiş ve sanata olan yansımaları ele alınmıştır. Tüm bu araştırmalar ışığında sosyal medyanın etkilerinin toplum üzerindeki bir biçimlendirici etken olduğu savı ile seramik uygulamalar üretilmiştir. Bu etkilerin bir metafor olarak koza hikayesinden esinlenerek seramik form ve yüzeylerde kişisel yorumlamalar ve yansımaları gerçekleştirilmiştir.