Kilden yapılan uygulamalar yoluyla 7-10 yaş aralığındaki down sendromlu çocuklara beceri kazandırılması

Yazar:Caner Yedikardeş
Danışman: Prof. Dr. Candan Terviel

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Down sendromlu çocuklar; normal gelişim gösteren çocuklarla aynı gelişim aşamalarında ilerlemelerine rağmen genetik farklılıktan dolayı, özellikle zihinsel süreç ve motor becerileri yönünden gelişimleri geri kalmaktadır. Çevrelerinde gerekli hareket ve egzersiz ortamını yakalayamamış olmalarının ve beraberinde sahip oldukları fizyolojik özellikleri nedeniyle de motor becerilerde görülen performans düşüklüğünün bir sonucu olarak toplumda genellikle en alt seviyede ve sınırlanmış yaşam becerisi göstermektedirler. Sanat eğitiminin en temel özelliklerinden biri her yaşta ve her durumda yapılabilecek sanat çalışmaları ile yaşam kalitesini arttırmak ve bireylerin kendini gerçekleştirmesini sağlayarak onları mutlu edebilmektir. Bu eğitim içinde yoğurma malzemeleri ve özellikle plastik killer çok çeşitli amaçlarla kullanılabilir. "Kil; farkındalığı artırmada, estetik duyarlılığı uyandırmada, temizlik bilgisini vermede, sabırlı olmayı öğretmede, işbirliği ve güç birliği bilincini kazandırmada, çevresine karşı ilgili olmayı sağlamada ve daha sayılabilecek pek çok konuda etkilidir." (Terwiel: 1999) Bu yararlar yanı sıra down sendromlu çocuklarla kil kullanılarak yapılan çalışmalar süreç olarak meşguliyet ve nitelikli zaman geçirme gibi yönlerden de büyük öneme sahiptir. Zihinsel engelli bireylerin yaşadığı çevre ile kurduğu ilişkilerin güçlenmesi ve bu güçlenme ile sanatsal bir dil olan seramiğin temel malzemesi kilin zihinsel engelli bireylerin yaşadıkları çevre ile ilişki kurmasında yaşamsal bir özelliğe sahip olabilirliği düşünülmektedir.