Cam tornası ve çömlekçi çarkı ile artistik cam uygulamaları

Yazar:Ergün Arda
Danışman: Prof. Dr. Candan Terviel

Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: 'Cam Tornası ve Çömlekçi Çarkı İle Artistik Cam Uygulamaları' araştırması, torna kültürü içinde özellikle cam torna yönteminin, cam sanatçıları ve akademik camiada yeni bir konu olması nedeniyle seçilmiştir. Bu araştırma ile seramik disiplinini ve eğitimini almış kişilerin, seramik şekillendirme yöntemlerini, özellikle çömlekçi çarkını kullanarak cam malzemeyi nasıl şekillendirebileceğini göstermek ve artistik cam tabak formları şekillendirmek amaçlanmıştır. Çalışma iki bölümde ele alınmış; birinci bölümde; camın tanımı, tarihi, özellikleri ve çömlekçi çarkının tarihinden cam tornanın bugün mevcut formuna nasıl ulaştığı konusu, cam torna yönteminin ne olduğu, tanımı, nasıl çalıştığı incelenmiştir. Endüstriyel yöntem olarak kullanılan cam tornasının ve borosilikat cam malzemenin sanatsal cam form elde emek için, cam şekillendirme ve dekor süreçleri fotoğraf görselleri ve açıklamalar şeklinde anlatılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise, çömlekçi çarkı yöntemiyle, seramik açık kalıplar imal edilmiş, kalıplar üzerinde şeffaf, renkli ve genellikle 3mm kalınlığında yuvarlak, düz cam plakaların füzyon fırınında ısıl işleme tabii tutularak şekillendirilmeleri yapılmıştır. İki cam arasına kil, emay ve cam boyaları ile yapılan dekor uygulamaları, çökertme ve cam hamuru (pate de verre) teknikleri ile geleneksel Çanakkale seramiklerinin yayvan tabak formları ve desenleri yorumlanmıştır. Geleneksel ve endüstriyel alanda evrensel düzeyde bilinen ve kullanılan tornanın, sanatsal ifade olanakları seramik torna ve cam tornası çerçevesinde çok yönlü olarak incelenmiş ve araştırma kapsamında özgün uygulamalar yapılmıştır.