Kahve falının popüler kültür bağlantıları kullanılarak seramik yüzeylerde yorumlanması

Yazar:Eda Akay
Danışman: Doç. Ufuk Tolga Savaş

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans tezi

Tez özeti: İlerleyen teknoloji ile artan insanlar arasındaki etkileşim, fikir ve bilgi alışverişi ortak bir algı olan popüler kültürün oluşmasına ve gelişmesine sebep olmuştur. Gelenek ve göreneklerin yerini yavaş yavaş alan bu ortak algı hayatın her alanını etkilemiş, insanların atacağı her adımı belirler bir hal almıştır. 1950'lerde popüler kültür Avrupa ve Amerika'da sanat alanında kendini göstermeye başlamışsa da Türkiye'de ancak 1980'lerden sonra popüler kültürden söz edilebileceği için, 90'lar sonrasında ancak sanatta etkisi görülmeye başlamıştır. Yurtdışında sansasyonel diye nitelendirilebilecek popüler kültür Türkiye'de önce melez bir kültür oluşturmuş, günümüze gelindiğinde ise hayat biçiminin ta kendisi haline gelmiştir. Ancak hayatlardaki bu değişim sanatta kendisini bulamamış, Pop Sanatı oluşamamış ve yurtdışındaki kadar şiddetli bir biçimde kendisini göstermemiştir. Popüler kültürün incelenmesi, işlenmesi ve eleştirilmesi konularında durumun spesifikleşmesi adına seçilen Türk kahvesi falı, toplumun geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceğine dair yorumlama ve göndermeler yaparken seramik yüzeylerde anlam arayışında kullanılan bir araç haline gelmiştir. Bu çalışmada esas amaç popüler kültürü inceleyip, günümüz hayat koşullarıyla bağlantılarını araştırıp yorumlamak ve popüleri, halkın içinden bir nesne olan Türk kahvesinin kavramlaştırılması ile sentezleyip sunmaktır. Uygulamalarda günümüz hayatının bileşenleri aranırken, toplumun falına bakılacaktır denilebilir.