Boynuzlu hayvan figürlerinin seramik formlarda yorumu

Yazar:Oğuz Bozdemir
Danışman: Yrd. Doç. Hüseyin Özçelik

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

tez özeti: Seramik bizi tarihin kayıtlarıyla donatılmış olan geçmişe taşır. İnsanoğlunun yerküre üzerindeki ilk görünüşüyle, zaman içinde yaşadığı karmaşık göç yollarına varırız. Bu yüzden tarihi araştırarak onların yaşamlarıyla bilgi edinebiliriz. Görünen seramik formlar çok çeşitlidir ve bu kıvrımlı yolu birçok medeniyet ve insan takip eder, aynı zamanda gelenekler belirgin bir şekilde genişçe ayrılmış birçok ulusu gösterir. Çoğu durumda seramikler bize medeniyetlerle ilgili bilgi vermektedir. Her medeniyet geçtiği yollarda kendilerine has özellikte eserler bırakmışlardır. Yazılı tarihin rehberliğinde gidebildiğimiz kadar geçmişe gitmek bizi tarih öncesi devrin kanıtlarına ulaştırabilir. Bu yüzden meraklı bir şekilde farklı medeniyetlerin erken dönem üretimlerini karşılaştırmaktayız ve onların seramiklerini keşfetmekteyiz. Böylece boynuzlu hayvan figürlerinin üretim sebeplerine ve farklılıklarına ulaşabiliriz. Mağara duvarlarına çizilen basit boynuzlu hayvan resimleri belki sadece avcılığı anlatan hikâyelerdi. Daha sonra boynuzlu hayvan figürlerini, seramik formlar üzerine çeşitli anlamlar yükleyerek kullanmışlardır. Ayrıca izlediğimiz gelişim evreleri ve zaman içerisinde değişen toplum yapısı, günümüz seramik üretiminde bize yol göstermektedir. Bu araştırmada tarihsel süreç içerisinde seramiğin gelişimi, boynuzlu hayvan figürlerinin kullanımı ve günümüz seramik sanatında boynuzlu hayvan figürlerin uygulanış biçimleri ele alınmıştır.