Seramik sanatında kadın figürü bağlamında özgün uygulamalar

Yazar:Tuğba Özkan
Danışman: Doç. Ufuk Tolga Savaş

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi 

Tez Özeti: Bu çalışmada sanata büyük ölçüde konu olmuş kadın figürü, son yıllarda yaygın olan meme kanseri sonucu tek memesi deformasyona uğramış kadın vücudu özgün bir biçimde seramik sanatıyla yorumlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kadının tarih öncesi dönemlerde sanatın içerisindeki konumu üzerine görüşler sunulmuştur. İkinci bölümde ise sanat akımlarında dönemin sanatçılarının kadın figürü bağlamında yaptıkları çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise kadının meme kanseri sonucu tek memesini kaybetmesi gözleme ve düşünsel bir temele dayandırılarak ve plastik bir kaygı da gözetilerek seramik formlarda sanatsal bir dille ifade edilmeye çalışılmıştır.