Seramik form ve yüzeylerde resimsel anlatımlar ve imgeler

Yazar:Hasan Basri İnan
Danışman: Prof. Dr. Candan Terviel

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti:Bu çalışma kapsamında seramik sanatı ile resim sanatının teknikleri ve birlikte uygulama biçimleri sanatsal bir yol olarak incelenmiştir. Seramik formlarda geleneğin yanı sıra, farklı malzemeye (yağlıboya, vernik, ecco pigment asetat kalemi, toz boyalar, suluboya) ve bu malzemelerle harmanlanmış yeni tekniklere yer verilmesi ve disiplinler arası çalışmaların ortaya konulması amaçlanmıştır. Uygulamalar sırlı ve sırsız yüzeyler üzerine resim sanatında kullanılan teknik ve malzemelerle bütünleştirilmiştir. Sırsız seramik bünyelerin yüzeyleri, uygulanan teknikten sonra parlak vernik sürülerek kalıcılığı sağlanmıştır. Formlara ve yüzeylere uygulanacak imgeler, bir zamanlar yaşanılan, yaşantı kesitlerine yer verilen mekânlar, kişiler ve o mekânlarda bulunan çitlerden oluşturulmuştur. Bu öğelerin izleyici ile göz göze gelmesi ve izleyiciyi uzun bir yolculuğa sürüklemesi; bu yolculuğun O'nun belleğindeki bazı anıları kısa bir süreliğine tekrarlanmasına da neden olabileceği düşüncesi ile yüzeyler kurgulanmıştır. Çalışmalar, biçim ve biçimin arkasındaki içerik bütünleşmesi şeklindedir. Biçimin her parçası, her öğesi kendi içinde bir içeriği taşımayı amaçlamış böylece öğeler parçalanamaz, eksiltilemez bir biçimde bütünleştirilmiştir."Çit" te bu öğelerden bir tanesidir ve dolayısıyla inşa edilen biçim ile beraber şekillendirilerek, plastik bir öğe olarak düşünülmelidir. Formun içinde yer alan "çit", kimi zaman onu inşa eden kişiyi temsil edip, kimi zaman da " terk-edilişini " gösteren, bir imge olarak yerini almaktadır.