"Aleksandr Nikolayeviç Skriabin Op. 8 ve Op. 42 etütler üzerine doku analizi"

Yazar: Begümhan Kes

Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Danışman: Prof. Ayşe Binnur Ekber

Tez Özeti: Müziğin soyut yapısını somuta çevirerek anlaşılmasına kolaylık sağlayan doku analizleri aracılığıyla daha yararlı öğrenimler gerçekleşmektedir. Bu çalışmada piyano eserlerinin doku analizi yöntemleri, ondokuzuncu yüzyıl piyano müziğine yön veren Aleksandr Nikolayeviç Skriabin'in etütleri ile açıklanmıştır. Araştırmaya etüt biçimi ile ilgili açıklamalar yapılarak başlanmış, Skriabin'in üç etüt albümü arasından seçilen op. 8 ve op. 42 etütlerine genel olarak bakılmıştır. Skriabin'in yazdığı üst düzey performans tekniğine sahip konser etütleri, diğer etüt örneklerine oranla daha kompleks dokular sunmaktadır. Artistik ve müzikal değerleriyle piyano eğitiminin köklerini oluşturan bu etütler, birçok dokuyu içinde barındırması nedeniyle araştırmanın daha renkli ve esnek olmasını sağlamıştır. Çalışmanın devamında, seçilen etütlerin melodi ve eşlik sunumlarının ayırt edilme yöntemleri açıklığa kavuşturulmuş, bu sunumlar yardımıyla yoğunluk ve alan ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler bestecinin melodi ve eşlik sunumunu somut olarak ortaya koymakta, eserlerin dokusunu analiz etmek için gerekli sayısal verileri elde etmeyi sağlamaktadır.