Endüstriyel tasarım bağlamında seramik kuş figürleri

Yazar:Atila Çakır
Danışman: Prof. Dr. Candan Terviel

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Sanatta konu ile biçimin buluşturulduğu "kuş ve seramik" üzerine yapılan bu çalışma 2004' de başlayan ve devam eden süreçte ülkemiz seramik sanatında çokça kullanılan kalıpla çoğaltma yönteminin endüstriyel tasarım boyutu ve pişirim tekniği olarak da sadece raku tekniğinin uygulandığı öznel kuş soyutlamalarından oluşan uzun soluklu bir çalışmadır. Lisansüstü bir inceleme olarak endüstriyel tasarımda "kuş" konusunun genel bir bakış açısıyla ele alındığı bu çalışmada serçe, güvercin, baykuş, tavus kuşu, sülün, frigate, kardinal, ördek gibi kuşlardan seramik soyut figüratif uygulamalar gerçekleştirilmiş literatür çalışmasında ise bu konuda yapılmış olan yurtiçi çalışmalar araştırılmış çalışma kapsamında detaylı yararlanılmıştır. Endüstriyel Tasarım Bağlamında Seramik Kuş Figürleri isimli Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu'nda endüstriyel tasarım ilkelerine ilişkin bilgilerin literatür ve uygulama düzeyinde araştırması ülkemiz ve uluslararası boyutu ile ele alınmış, sadece bu çalışmaya esin kaynağı olabilen çok az sayıda sanatçı örneklerine yer verilmiştir. Raporun esasını oluşturan öznel uygulamalar ise tüm süreci içeren biçimde tasarım, çizim, boyut, çekirdek model oluşturma,kalıp alma, döküm, kurutma ,rotüş, pişirim ve raku pişirimi şeklinde nasıl bir öznel yaklaşımın olduğu düşüncesinin de savunulduğu anlatımla ortaya konmaya çalışılmıştır.