"Çizgi roman ve karikatür sahnelerinin seramik uygulamaları"

Yazar: Seda Yıldızkan

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Hüseyin Özçelik

Tez Özeti: Bu çalışmada, çizgi romanın başlangıcı ve gelişimi ele alınmıştır. Çizgi romanın tarihsel sürecine bakıldığında kullanılan dil ve anlatım aracı olarak toplumları etkilediği düşünülen bir sanat türü olduğuna değinilmiştir. Sanat disiplinleri içerisinde yer edinmesi toplumsal ürünlerin ve gündelik nesnelerin sanatsallaştırılması ve popüler kültür nesnelerinin öne çıkarılmasıyla olmuştur. Soyut dışavurumculuğa tepki olarak ortaya çıkan popüler kültür yani pop sanat, temsilcilerinin gündelik nesneleri, çizgi romanları vb. sanatlarında kullanmaları araştırılmış ve bu doğrultuda karşı savunucular tarafından yapılan eleştiriler incelenmiştir. Görsellik yönünden zengin bir içeriğe sahip çizgi romanları, ifade aracı olarak kullandığı anlatım dili ve seramik sanatına ilişkin sonuca ulaşmak için gerekli araştırmalar doğrultusunda izleyiciye ulaşmak hedeflenmiştir. Bu araştırma kapsamında amaç çizgi roman sahnelerinin plastik açıdan değerlendirilerek, seramik teknikleri ile ortaya konulmasıdır. Çizgi romanın gelişimini alt başlıklar dahilinde incelemek, sonucun daha iyi değerlendirilmesi ve konumuz gereği seramik sanatı ile ilişkilendirilerek, sonuca ulaşmak için gerekli araştırmalar yapılarak, izleyicinin konuya hakim olması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, görselliğin hakim olduğu çağda seramik malzemeyi biçimlendirme yoluyla, anlatılmak istenen izleyiciye aktarılmaya çalışılacaktır.