Türk çini motiflerinin çağdaş resme uyarlanması

Yazar:Arzu Karcı
Danışman: Prof. Nazan Sönmez

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Bu çalışmanın amacı, küreselleşmeyle birlikte bir tür kültür emperyalizminin de yaşandığı günümüzde, uluslararası sanat sahnesinde ayırıcı özelliklere sahip, çağdaş bir Türk resim dilini oluşturmada yerel ve kültürel unsurların kullanılmasının ve buradan hareketle, en kıymetli kültürel hazinelerimizden olan Türk çini motiflerinin çağdaş resme uyarlanmasının olanaklarını araştırmaktır. Buna göre, birinci bölümde, küreselleşme ve kültür emperyalizmi arasındaki ilişki ile kültür emperyalizminin sanat alanındaki etkileri incelenecektir. Buradan hareketle, ikinci bölümde, her konuda olduğu gibi sanat alanında da tektipleşmeye yol açan kültür emperyalizmine karşı bir duruş olarak, Cumhuriyet öncesinden günümüze, Türk sanatçıların çağdaş bir Türk resim dili oluşturma konusundaki çalışmaları eserlerinden örneklerle ortaya koyulacaktır. Üçüncü bölümde kültürel hazinelerimizden Türk çini sanatı ile ilgili bilgiler verilecek, Anadolu Selçuklular'dan günümüze Türk çini sanatının gelişimi ve tarihçesi örneklerle desteklenerek aktarılacaktır. Dördüncü bölümde "Türk Çini Motiflerinin Çağdaş Resme Uyarlanması" konulu sanat raporu kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda yer alan Türk çini motifleri incelenecektir. Son olarak, uygulamalarda kullanılmak üzere seçilen motiflerle gerçekleştirilen çalışmalar, analizleriyle birlikte sunulacaktır.