Seramik form ve yüzeylerde organik doku araştırmaları

Yazar:Fevzi Ediz Berberoğlu
Danışman: Yrd. Doç. Hüseyin Özçelik

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: İnsanlık tarihi boyunca seramik hem bir malzeme olarak hem de gündelik yaşam objelerini üretmede değerli bir malzeme olarak yer almıştır. Toplumların gelişmesi ve sanat olgusunun ön plana çıkmasıyla seramikten üretilen sanat eserleri de oldukça değer kazanmıştır. Seramiğin teknik ve teknolojik gelişmelerin etkisinde biçimleniş biçimleri çoğalmış, bu durum birçok doku yaratılmasına sebebiyet vermiştir. Bu tez çalışması, seramik form ve yüzeylerde organik doku araştırmalarını konu edinmiştir. Seramik form ve yüzeylerde organik dokuları okumayı amaçlayan tez çalışmasında işlerin üretim sürecinin incelenmesi ve sonuç ürünlerinin yorumlanması da hedeflenmiştir