Pirinç kabuğu külünün sinter kuvars olarak bünyelerde kullanılma olanaklarının araştırılması ve özgün form uygulamalarındaki etkileri

Yazar:Nagihan Gümüş Akman
Danışman: Prof. Kaan Canduran

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Seramik, geçmişten bugüne sanat ve teknoloji açısından bir devinim içinde ilerleyişini sürdürmüştür. Sahip olunan bilgilerin ışığında yeni arayışlarla uygulamalarda çeşitlilik artmış, seramiğin sınırlılıkları aşılmaya çalışılmıştır. Bu sanat çalışması raporunda, seramik bünyelerde pirinç kabuğu külünün kuvars olarak kullanılması ile sinter bünye araştırmaları yapılmıştır. Hammadde ürün veya mal üretmekte kullanılan ana maddelerin işlenmemiş halidir. Kuvars özsüz bir seramik hammaddesidir. Pirinç kabuğu külü kuvarsa alternatif bir hammadde olarak gösterilerek, seramik hammadde çeşitliliğine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Seramik bünye ve sır reçetelerinde kullanılan hammaddelerden biri olan kuvars, silikanın kristal formudur. Kuvars bir mineraldir ve kimyasal yapısı silisyum ve oksijenden oluşur. Doğada kristal yada amorf şekilde bulunabilir. Kuvars bünye reçetelerinde; bünyelerin kurumasını kolaylaştırır, küçülmesini kontrol eder, beyazlığı sağlar ve sıcaklığa dayanımı arttırır. Seramik ve sırın birbirine iyi tutunmasını sağlayarak sır çatlağı hatasının oluşmasını engeller. Pirinç kabukları ise, kalsinasyon işleminden sonra amorf, ince taneli silika haline dönüştürülebilmektedir. Pirinç kabuğu külündeki silika ile seramik hammaddesi olan kuvars silikanın kristal hali olduğundan aynı öze sahiptirler. Pirinç kabuğu külünün içeriğinde bulunan yüksek miktardaki silikadan dolayı, kayaçlardan elde edilen kuvars yerine sinter bünye reçetesinde kullanılabileceği düşünülmüştür. Bu çalışmada, kuvars haline dönüştürülen pirinç kabuğu külünün, çeşitli oranlarla reçetelere katılması ile sinter bünyenin, organik atık olan ve doğada yığınlara sebep olan pirinç kabuğundan kazanım ve kullanım imkanları araştırılmıştır. Çalışmanın bir geri dönüşüm faaliyeti olması, seramik sanatına ve endüstrisine alternatif bir hammadde kazandırması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.