Seramik yüzeylerde fırça ile dekor

Yazar:Mahdiye Mahdizad Tekiyeh
Danışman: Prof. Dr. Nazan Sönmez

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: İnsanlık tarihinin önemli keşiflerinden biri olan seramik, sanat, bilim ve teknoloji gibi alanlarda daima önemli bir malzeme olmuştur. Tarihsel bulgulara ve insanlığın ilk izlerine ışık tutmasının yanında, sanat alanında da kullanımı hep olagelmiştir. Bu çalışma kapsamında, seramiğin estetik nesneye dönüştüğü alan baz alınarak Seramik yüzeylerde Fırça ile dekoratif uygulamalar yer almaktadır. Seramik yüzeylerin kimi amaçlarla boyandığı zamanlardan günümüzdeki görsel estetik sağlayan çalışmalara değinerek, bu alanda yapılan uygulamalar anlatılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, seramik yüzey dekorunun tarihsel gelişimi irdelenmiş, ikinci bölümde bu konu kapsamında yapılan çeşitli dekor örneklerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde seramik yüzey üzerine dekor uygulamaları çalışmış yerli ve yabancı sanatçıların çalışmaları yer almıştır. Dördüncü bölümde ise yüzey ve form üzerinde, kişisel fırça dekoru uygulamalarına yer verilmiştir. Her birinin ayrı öyküsü olan çalışmaların yer aldığı bu bölümde, hem teknik bilgiler ve metodolojisine yer verilmiş, hem de bu çalışmaların ortaya çıkmasında etkili olan konular ele alınıp incelenmiştir