Varoş kavramının kent kültürü çerçevesinde sanatsal uygulamalarla kurgulanması

Yazar:Hasan Numan Suçağlar
Danışman: Prof. Kaan Canduran

Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti:Çalışmada; kültür, kent, kentleşme ve kent kültürünün anlamlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Kentin oluşumu, kentleşme ve kültür ile olan bağdaşımın tarihi ve gelişimine genel bir bakış doğrultusunda "varoş" kavramına odaklanılmıştır. Kentleşmeye paralel olarak ortaya çıkan "Varoş İmgesi", tanımının yanı sıra gecekondu, gecekonduların gelişimi ve oluşturduğu varoşlar şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır. Varoş kavramının oluşturduğu imge, çalışmanın temeli olmakla birlikte; imgenin tanımı, sanattaki yeri ve kent kültürü içerisinde oluşturduğu varoşlar; üzerinde durulan ana noktalardan olmuştur. Kent imgesinin sanatta nasıl yer aldığına ilişkin örneklerin araştırılması ile konunun evrenselliği ve güncelliğide tartışılmıştır. Varoş kavramının bir kent algısı içerisinde oluşturabileceği görsel edinimler, "Sanatsal Uygulamalar" başlığı altında gösterilmeye çalışılmıştır. Kent bir imge olarak kabul edildiğinde, elementlerinden en önemlisi olan yapı biriminin; biçimsel, düşünsel ya da görsel olarak oluşturabileceği varoş imgesinin sanatsal yorumlamalarını temel malzemesi kil olan seramik sanatı yoluyla göstermek amaçlanmıştır. Çalışmalar esnasında, seramik malzeme ile yapılan yapısal formlarda yer yer yan malzemelerin (Ahşap, Metal) desteği ile sanatsal kompozisyonlar ortaya konmuştur. "Varoş Kavramının Kent Kültürü Çerçevesinde Sanatsal Uygulamalarla Kurgulanması" başlıklı sanatta yeterlik çalışması raporunun sonuç kısmında; genel olarak kültür, kent, kentleşme, gecekondu, varoş ve imge kavramları hakkında yapılan açıklamalar ele alınmıştır. Kent üzerine sanatsal çalışmalar yapan yerli ve yabancı sanatçılar ve çalışmaları incelenmiştir. Bu çerçevede yapılmış olan sanatsal uygulamaların süreci ve buna bağlı olarak ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır.