Gölge oyunu ve kuklaların seramik formlarda yansımaları

Yazar:Reyhan Artaç
Danışman: Prof. Kaan Canduran

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Sanat, eserinin yaratıcısı bilinsin ya da bilinmesin içinde var olduğu toplumun manevi birikimini yansıtan ve geleceğe taşıyan en önemli unsurlardandır. Bu sebeple sanat nesilden nesile taşınmalı ki o sanat varlığını devam ettirebilsin. Bu çalışma raporunda; toplumun gelişim süreçleri içerisinde öncü bir yer edinen „‟Gölge oyunu ve Kukla‟‟ sanatı ele alınmıştır. Bu kapsamda oyunların, toplumların, günlük yaşayışlarını tasvir etmesi ve söz varlığının (sözlü sanat) sosyolojik açıdan bazen abartılı biçimde yansıtması ile müzik ve taklit eşliğinde iki veya üç boyutlu sahnelenişi ve yorumlanması çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Dünyada ve özelliklede Türkiye‟de en önemli kültür miraslarından biri olan Gölge Oyunu ve Kukla Sanatı hakkında farklı araştırmalar incelenerek seramik formlar ile yeni yorumlar oluşturarak farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Sanatın nesilden nesile taşınması, yeri geldiğinde yorumlanarak varlığını devam ettirmesi Gölge Oyunu ve Kukla Sanatı üzerinden deneyimlenmiştir.