Özgün seramik formlarda ritmik yapılanmalar

Yazar:İmre Deniz Işıktaş
Danışman: Yrd. Doç. Hüseyin Özçelik

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Evren ve doğa, sürekli kendini tekrar eden ritimlere sahiptirler. Evrende her bir yapının kendine ait düzeni vardır. Bunlar, insanlığın bugüne kadar tanımladığı her maddenin fiziksel ve kimyasal niteliklerini taşıyan atom'dan başlayarak, canlıların yapısındaki DNA diziliminde, mevsimlerin oluşumunda, gece-gündüz gibi çok sıradan olan ama aslında her biri belli bir düzen mekanizmasının göstergeleridir. Bu çalışma, içinde yaşadığımız evrendeki düzenleri keşfetmemizi sağlamak, aynı zamanda sanatta bu düzenlerin nasıl yer bulduğunu örneklemek için oluşturulmuştur. Birinci bölümde çalışmanın ana temasını oluşturan doğa ve ritim kavramları açıklanmış, bu kavramlar arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda fraktal ve Altın Oran gibi doğadaki yapılaşmaları açıklayan kavramlar tanımlanmış, örneklerle belirtilmiş ve sanatla olan ilişkilerine yer verilmiştir. İkinci bölümün birinci alt başlığında, çalışmanın ana konusu olan ritim, sanat tasarım öğesi olarak ele alınmış ve sanattaki yeri üzerine açıklamalar yapılmıştır, ritimle doğrudan ilişkili olan diğer sanat tasarım öğelerine değinilmiş ve birbirleri ile olan ilişkileri açıklanmıştır. İkinci bölümün ikinci alt başlığında doğadan etkilenen, doğadaki ritmik parçaları ele alan sanatçılara yer verilmiş, işlerinden örnekler sunulmuştur. Üçüncü bölüm Özgün Seramik Formlarda Ritmik Yapılanmalar başlığı ile kişisel uygulamalara ayrılmış, kişisel çalışmaların çıkış noktalarından bahsedilerek teknik ve yöntem açıklanılarak çalışmalar ortaya konulmuştur.