Kedi ve insan benzeşmesinin özgün seramik form ve yüzeylere yansıması

Yazar:Gülşah Saylak
Danışman: Prof. Dr. Tuğrul Emre Feyzoğlu

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Kedinin ve İnsanın geçmişten günümüze kadar olan gelişim ve sosyalleşme sürecinde bazen tapılan bir tanrı, bazen uğursuz görülen bir kedi, bazen de gücünden, sevimliliğinden varlığından faydalanılan bir canlı olarak görülmüştür. Kedilerin insanların hayatına girmesiyle birlikte onlara sağladığı huzur ve güven duygusu, ilişkilerinde birbirlerinin hayatlarına sağladıkları faydalar söz konusu olmuştur. Raporun birinci bölümünde, kedilerin tarihi, kedi figürünün tarihsel sürecindeki gelişiminden bahsedilmiştir. İkinci bölümde, insan ile kedinin etkileşiminden ve insan üzerinde geliştirdiği psikolojik etkilerden, kedinin insan ile benzeşmesinden ve sanat alanında kedinin yerinden söz edilmiştir. Kedi ile insan arasındaki bağın, birbirlerinin hayatları üzerindeki etkilerinin yansıtılmaya çalışıldığı seramik formlar üretmek amaçlanmıştır. Üç boyutlu formların betimlenmesi sanat alanında kedi figürünün işlenmesi bunlar üzerine çalışmış sanatçıların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmalar doğrultusunda kedi figürünün insan ile olan her türlü etkisinden yola çıkarak seramik formlarla betimlemeler yapılmıştır.