Toplamalı sırların seramik form ve yüzeylere uygulanması

Yazar:Kübra Aydın
Danışman: Prof. Dr. Candan Terviel

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Toplanmalı sırlar, artistik sırlar arasında yer almaktadır. Bu sırlar pişme sırasında damarlar ve adacıklar şeklinde çekilerek, yüzeyde alttaki sır veya çamur görülecek şeklinde toplanır. Toplanmalı sırlar, uygulandıkları seramik ürünlere sanatsal anlamda değer katmaktadır. Artistik sırların en önemli özelliği, doku ve renk özellikleridir. Toplanmalı Sırların Seramik Form ve Yüzeylere Uygulanması konulu araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde artistik seramik sırların tanımı ve sınıflandırılması ve toplanmalı sırların tanımı, genel özellikleri ve toplanmalı sır yapımında kullanılan hammaddelerin özellikleri belirtilmiştir. İkinci bölümde toplanmalı sırlarla çalışan ulusal ve uluslararası seramik sanatçıları eserlerinden örnekler verilmiş, üçüncü bölümde ise toplanmalı sır reçeteleri oluşturularak özgün uygulamalarla çalışma tamamlanmıştır.