Geleneksel Malezya Batik Sarong motiflerinden seramik sofra ürünlerinde kullanımı ve uygulamalar

Yazar:Asmahazı Osmera
Danışman: Doç. Adile Feyza Özgündoğdu

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Malezya Batik Sanatı, Malezya sanatının kültür, miras, sosyal toplum ve kimliğini temsil eden ülkenin en önemli sanat dallarından biridir. Malezya Batik Sanatında kullanılan motif ve öğeler dokuma sanatı olması yüzünden en çok kumaş ve giysilerde kullanılır ve nadiren başka ürünlerde görülmektedir. Fakat Malezya Batik Sanatının korunduğundan emin olmak için, motifler yeni tasarımlara göre tertiplenip biçimlendirilirler ve başka ürünlerde de kullanılırlar. Bu çalışma Malezya Batik Sanatında görülen motiflerin seramik yemek takımı ürünlerinde kullanılma imkânını cevaplamaya çalışmaktadır. Bu nedenle, zor olan kısım tasarımı ürünlerin yapı ve kullanılışıyla eşleştirmenin ahenk ve elverişliliğini yakalamaktır. Bu araştırmanın üç ana hedefi vardır. İlk olarak, Malezya Batik Sanatındaki öğe ve motifleri inceleyip kamuya farklı bir araç ve yaklaşımla sunmaktır. İkinci olarak, Malezya Batik Sanatında görülen tasarımların seramiklere uygulanmasının potansiyeli ve uygunluğunu araştırmaktır. Son olarak, seramik yemek takımlarında kullanılmak üzere yeni tasarım ve dekorasyon fikirlerini ortaya atmaktır.