Günümüz toplumsal hareketlerinin özgün seramik form ve yüzeylere yansıması

Yazar:Fatih Koyun
Danışman: Prof. Tuğrul Emre Feyzoğlu

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti:Çağlar boyunca sanat çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreç içinde çeşitli faktörlere bağlı olarak fikirsel ve biçimsel olarak değişim göstermiştir. Bu bağlamda toplumsal alanda yaşanan adaletsizliklere bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal hareket kavramı birçok alanda olduğu gibi sanat alanında da çeşitli değişikliklerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Birey olarak toplumsal alanda var olan sanatçının yaşanılan olaylara karşı sanat yoluyla bir duruş sergilemesi olağandır. Değişen toplumla birlikte sanat da kendine yeni bir alan oluşturmuştur. Toplumsal hareketlerin içinde sanatın konumu düşünüldüğünde, süreç öncesinde haber veren bir kimliğe bürünen, süreç içerisinde aktif rol oynayan ve süreç sonunda eleştiren ya da ön plana çıkaran görünüm sergiler. Bu çalışmada evrensel anlamda etkili olmuş bazı toplumsal hareketleri ele alarak bunların sanatçıları nasıl etkiledikleri ve çeşitli sanat dallarına olan etkilerine değinilerek seramik sanatına olan yansımaları detaylı bir şekilde incelenmiştir.