Sembolik illüstrasyonların seramik yüzeylerde dekor unsuru olarak kullanılması

Yazar:Denis Dilara Kesimli Aytepe
Danışman: Prof. Kaan Canduran

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Sanatın sembollerle bezeli anlatım dili geçmişten gümümüze pek çok yöntem aracılığı ile aktarılmak istenen öznel verileri yansıtmakta kullanılmıştır. Kapital toplumların olgunlaşma süreciyle birlikte gündelik yaşantıda sıklıkla karşılaşılan afişe edilen pek çok materyalde, basılı yayınlarda, dijital dünyada ve sosyal ağlarda mutlaka bir şekilde maruz kaldığımız, hep içinde olduğumuz pek çok öge aslında sadece sembollerden ibarettir. Bu anlamda özellikle sanatsal alanda kullanılan semboller, bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Sanatsal çalışmalarda tercih edilen hayvan figürleri, bireysel yaratım süreci içerisinde şekillenen kendine özgün hallerde, insanı karakterize eden sembollere dönüşerek tamamlanabilir. İnsani özellikleri temsil eden figürleri yansıtan bu desenlerde; kişilik ve karakteristik özelliklerin yanı sıra, günlük yaşanan olayları ve karşılaşılan bu olaylar üzerine oluşan duyguların izlenimlerini gözlemek mümkün olabilir, bu şekilde süregelen çalışmalar eşliğinde yansıtılmak istenenler, sembollerin sahip olduğu güçlü anlatım dili kullanılarak her biri farklı birer anlama sahip olan hayvan sembolleri üzerinden tasvir edilmektedir. Bu araştırma kapsamında hedeflenen; sanatçıların duygu ve düşüncelilerini farklı biçimlerde ifadeye dönüştürmek amacıyla kullandığı sembolik dili, seramiğin plastik öğeleri ve dekor yöntemlerini birleştirerek kişisel bir anlatıma dönüştürmektir. Bu kişisel anlatım içerisinde semboller, araştırmacının kendine ait diliyle yaratılan illüstrasyonlar biçiminde özgün seramik dekorlarıyla bütünleşmektedir. Bu anlamda uygulanan çeşitli dekor yöntemleri, kullanılan sembollerle oluşturulan hikâyeyi vurgulayıcı ve destekler nitelikte unsurlarla kurgulanmıştır. İzlenen bu metotla birlikte sanatsal çalışmalar neticelendirilmiştir.