Sanatsal üretim biçimlerinde ben çıkışlı anlatı

Yazar:Aytuna Cora
Danışman: Prof. Dr. Nazan Sönmez

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu olarak ele alınan metin, sanatsal yaratı ile benlik arasındaki ilişki üzerine kurulmuştur. Doğası gereği öznel nitelikli olan sanatsal yaratımın ve bu öznel durumu merkeze alan üretim biçiminin yarattığı ben çıkışlı anlatının incelemesi yapılmıştır. Çalışma temelde üç ana başlıktan oluşmaktadır. İlk başlık altında, benlik, kimlik, ben olmak durumu gibi kişisel anlamlar taşıyan ve tam da kişisel olduğu için genel geçer bir tanımının yapılmasının zor olduğu kavramlar incelenmeye çalışılmıştır. Felsefi düşünce tarihi içinde bu kavramların ele alınış biçimlerine kısa bir bakışın ardından, psikolojik açıdan birey için varlığını keşfediş ve benliğinin oluşumu araştırılmıştır. Bir sonraki alt başlık içinde de sanatsal üretim içinde ben olmak durumu ve bu durumun yaşamsal pratiğe dönüşmesi irdelenmiştir. İkinci bölüm, sanatsal yaratının öznel yapısını merkeze koyan sanatçıların üretim biçimlerinin, konuyu ele alış yapılarının, ben olmak durumunu aktarış biçimlerinin, kendi kimliklerinin sanatsal üretim ile birlikte yeniden kurgulanışının kısa bir incelenmesi niteliğindedir. Son bölüm olan kişisel uygulamalarda ise, ben olmak durumu, ben'in öteki ile olan ilişkisi, kimlik, benlik, öteki, kişisel izler taşıyan nesneler üzerinden benlik okumaları gibi kurguları olan uygulamalar yer almaktadır. Uygulamalarda kullanılan temel malzeme seramik ve cam olmakla birlikte, malzemenin kendi doğasından kaynaklanan özelliklerinin yardımıyla ifade biçimleri kuvvetlendirilmeye çalışılmıştır.