Işik Geçirgen Porselen Araştirmasi Ve Aydinlatma Tasariminda Kullanimi

Danışman: Prof. Adile Feyza Özgündoğdu

Yazar: Anita Kocsmar

Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Bu tez porselen-ışık geçirgenlik ilişkisi ve metal tuzlarının aydınlatma tasarımında sunabileceği fırsatlar hakkında yazılmaktadır. Araştırma, porselenin tarihçesi, aydınlatma tasarımıyla bağlantısı ve metal tuzlarının kullanım olanaklarının anlatıldığı, ardından tasarımın arkasındaki fikir, test pişirimlerinin ve nihai ürünün yapımının belgelendiği üç bölümden oluşmaktadır. Amaç, suda çözünür metal tuzları hakkında daha önce yapılan araştırmaları takip ederek, ışık geçirgen porselen ile ilgili olarak aydınlatma tasarımında yer alabilecek olası bir tekniği incelemektir. Bu sanat araştırması, halihazırda var olan bir malzemenin yeni bir kullanımını bulma olanağına sahiptir