Çağdaş Seramik Sanatında Hayal Ürünü Yaratıkların Yorumları

Danışman: Prof. Tuğrul Emre Feyzoğlu

Yazar: Mina Khojasteh Ghamari

Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: İnsan hafızasının yarattığı gerçeküstü bir yapı olan “hayali yaratıklar” kavramı eski tarih dönemlerinden bugüne sanatta önemli bir yere sahip olmuştur. Bu bağlamda “Çağdaş Seramik Sanatında Hayal Ürünü Yaratıkların Yorumları” başlıklı, çocukluk hayallerimde oluşan yaratıkların seramik formlara yansımasını amaç edinen bu raporun birinci bölümünde alt başlıklar halinde hayal, tarihsel açıdan hayali yaratıklar ve kökenleri, sanatçıları hayali yaratıklar üzerinde çalışmaya iten nedenler ve bu doğrultuda gerçeküstü çalışmalar yapmış olan sanatçıların eserleri incelenmiştir. Çalışmanın devamında bilinçaltı kavramı ve korku konuları incelenmiş ardından sanat uğraşı içindeki kimi şizofren hastaların yaşamlarında önemli bir yer tutan hayali varlıklara eserlerinde ne şekilde yer verdikleri araştırılmıştır. Raporun devamında, önce sanat eserlerinde hayali yaratıklar ve yaratıkları yapan sanatçılar, sonrasında seramik sanatında hayali yaratıklar yapan sanatçıların eserlerinden örnek verilmektedir. Raporun sonunda kişisel seramik uygulamalar bölümünde yapılan araştırmalar ve işlenmiş olan teorik süreç ışığında çocukluk hayallerinde oluşan yaratıkların ve öne çıkan karakterlerin kişisel üslup ile yapım aşamalarında kullanılan yöntemler detaylarıyla aktarılıp, izleyiciye sunulmuştur