Organik Malzeme Kullanimi İle Özgün Seramik Formlar

Danışman: Doç. Hüseyin Özçelik

Yazar: Arzu Kantemir

Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans tezi

Tez özeti: Çalışmamızda, organik malzemenin seramik sanatında kullanılması ve kullanılma yöntemleri üzerinde durulmuştur. Organik malzemenin sanatta kullanılmasının tarihsel gelişimi ele alınmış, bu süreç içinde seramik sanatındaki kullanılma nedenleri ve uygulama aşamaları araştırılmıştır. Seramikte kullanılan organik malzeme çeşitleri ve bunları kullanan sanatçılardan bahsedilip bu sanatçıların özgün olan tekniklerinden örnekler verilmiştir. Bir organik malzeme olan paperclay tekniği araştırılmış, bu yöntemi kullanan sanatçıların çalışmaları ve teknikleri incelenmiştir. Paperclay tekniğinin nasıl kullanıldığı ve kullanım aşamaları görsellerle açıklanmış ve örnek çalışmalara yer verilmiştir. Diğer bir organik malzeme olan sargı bezi ve keten lifinden yapılan seramik çalışmalar görseller ile desteklenmiştir. Teknik bilgiler için literatür taraması yapılmış, basılı ve yazılı birçok kaynaktan faydalanılmıştır.