Fraktal seramik yorumlamalar

Yazar:Aylin Yılmaz
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özçelik

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Eski çağlardan beri insanoğlu ürettiği her nesne ve yapıda matematikten yardım almış, geometrik şekiller kullanmıştır. Doğanın sahip olduğu bu karmaşık ve geometrik varyasyonlar geçmişten günümüze sanat üretimi için sonsuz bir ilham kaynağı olmuştur. Ağaçlar için oksijen neyse, seramik sanatçısı için de toprak o'dur. Seramik sanatçısı toprağa şekil vermeye başladığı andan itibaren, toprağı adeta ucu bucağı olmayan hayal alemlerinde yürütür. Fakat yaratım sürecinde ilham aldığı doğa karmaşık şekillerle doludur. Klasik Öklid geometrisi doğanın bu karmaşık şekillerini açıklamakta yetersiz kalmıştır. Fraktal geometri, doğanın tanımlanamayan karmaşasını çözmemiz için bize olanak sağlamıştır. Fraktal, kendine benzeme özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır. Bu şekiller, Öklid geometrisinin tanımlayamadığı şekillerdir. Fraktal geometride başlangıç koşullarına hassas bağlılık ve öz benzeşim vardır. Düzensiz ve kaotik biçimlere sahip olan fraktaller, seramikte kompozisyon kavramına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Sanatçıyı basit geometrik algıdan kurtarıp, düzensiz görünen karmaşık biçimleri bilerek ve anlayarak modle etmesine olanak sağlamıştır. Fraktalin sanatçıya sağladığı bu özellikler sayesinde sanatçı eserini daha anlaşılır kılmakta ve karmaşık modüler yapıları izleyiciye daha ahenkli bir şekilde sunmaktadır.