"Marionette kukla tekniği ile seramik uygulamalar ve bir stop motion örneklemi"

Yazar: Melih Karakurt

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Hüseyin Özçelik

Tez Özeti: Marionette kuklalar, pagan toplumlarından günümüze kadar varlıklarını sürdüren, cansız bedenlerin bir insanoğlunun elinde can bulan figürleridir. Büyü ve ritüellerin bir parçası olduğuna inanılan kukla tasvirleri, günümüz toplumlarında insanların içinden, canlı karakterler haline gelmişlerdir. Arkeolojik buluntuların ışığında ortaya çıkan ilk kukla figürlerinin seramik malzemeden olduğu söylenebilir. Bu sava göre, Neolitik dönemden günümüze kadar varlığını sürdürmekte olan seramik sanatı ve Antik çağlardan günümüze kadar gelen kukla sanatı birbiri ile etkileşim halindedir. Gösteri dünyasının ve temsillerin kıymetli üyeleri olan marionette kuklalar, gelişen teknik ve teknolojilere duyarsız kalamamışlardır. Farklı disiplinler ile dijital platformlarda da yer almaya başlamışlardır. Bu bağlamda en ön plana çıkan uygulamalardan birinin ise, stop motion canlandırma sineması olduğu söylenebilir. Stop motion uygulaması kapsamında cansız karakterler kare kare fotoğraflanarak hareket kazanmaktadır. Bu uygulama için en uygun karakter tasarımları, kukla çeşitleri kullanılarak yapılabilmektedir. Uygulamalar kapsamında plastik bünye olması zorunluluğu, canlandırma sinemasında kullanılacak olan öğelerin seramik bünye ile oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Bu çalışma kapsamında seramik sanatı, insanoğlunun varlığından günümüze kadarki süreçte tarih sahnesinde ön plana çıkmış kukla sanatı ile bütünleşmiş ve dijital bir uygulama kapsamında buluşarak günümüz sanatı ve teknolojisine adapte edilmeye çalışılmıştır.

  1. Danışman: Doç. Dr. Hüseyin Özçelik