Kapadokya bölgesi kiliselerindeki fresklerin seramik yüzeylerde yorumu

Yazar:Ayla Birinci
Danışman: Doç. T. Emre Feyzoğlu

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

tez Özeti: Kapadokya Bölgesi Kiliselerindeki Fresklerin Artistik Seramik Yüzeylerde Özgün Yorumu'' adlı bu Sanatta Yüksek Lisans çalışması Raporu'nun 1. Bölümünde fresk kavramı ve tarihçesi araştırılmıştır. 2. Bölümde ise bu raporun konusu olan Kapadokya bölgesindeki freskler ikonografik açıdan incelenmiştir. Kapadokya bölgesindeki kiliselerdeki freskler ve İncil'den sahneler incelenmiştir. Fresklerde Hristiyan dini etkileri görülmüştür. 3. bölümde de çağdaş sanatta fresk yorumlarıyla çalışmış sanatçılar ve çalışmaları anlatılmıştır. Raporun teknik kısmını oluşturan son bölümde, bölgedeki fresklerin artistik seramik yüzeylerde özgün yorumu farklı örneklerle yorumlanmıştır.