T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul 4.sınıf görsel sanatlar ders programına kilden uygulamalarla katkılar

Yazar:Nermin Özçelik
Danışman: Prof. Dr. Candan Terviel

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Özçelik, Nermin, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 4.Sınıf Görsel Sanatlar Ders Programına Kilden Uygulamalarla Katkılar,Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015. Bu araştırma tezi; MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden alınan 24/09/2013 tarihli İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) müfredatına göre hazırlanan program doğrultusunda 4.sınıf öğrencilerine yöneliktir.Bu araştırmada, sanatsal yaratıcılık, görsel algıya katkı ve derslerdeki başarıyı desteklemek amacıyla önemli bir malzeme olarak görülmesi gereken kil ile, 4.sınıf öğrenci gurubuna yüzey ve form uygulamaları yaptırılarak kilin işlevselliği kanıtlanmaya ve alınan sonuçlarla da gösterilmeye çalışılmıştır. Sanat eğitiminin okul öncesinden başladığı düşünüldüğünde ilkokul düzeyinde sanat eğitimi araç gereçlerinin yeterince kullanılmadığı, eğitime katılmadığı halen gözlemlenmektedir. Devlet okullarında üç boyutlu düşünme becerisini kazandırabilecek ve diğer derslerdeki bilgi ve becerileri pekiştirebilecek bir araç olarak seramik sanatının ana malzemesi olan kilin yaygın olarak kullandırılabileceği ve öğrencilerin (çoklu zeka ) gelişiminde önemli bir araç olabileceği bu çalışmada vurgulanmıştır.