"Zoetrope algısının seramik form ve yüzeylerde yorumlanması"

Yazar: Gürcü Gül

Seramik Ana Sanatim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Prof. Tuğrul Emre Feyzoğlu

Tez Özeti: "Zoetrope Algısının Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumlanması" isimli çalışmada iki bölüm yer almaktadır. Birinci Bölüm; Zoetrope (Yaşam Tekerleği)'nin tanımı, Zoetropenin nasıl çalıştığı ve Zoetropeye benzer türlerine yer verilmiştir ve Zoetrope (Yaşam Tekerleği)'nin bir parçası olan oyun, oyuncak konularına değinilmiştir. İkinci Bölüm; uygulamalar bölümünde ise, seramikten yapılmış, özgün çalışmalar olan kadın formları ve kadını anlatan nesneler üzerinde deneysel Zoetrope ve Opart'tan izler oluşturulmuştur. Bu konulara ek olarak düzen ve düzensizliğin meydana getirdiği hareketten bahsedilmiştir ve yanılsama kavramı içerisinde, diğer konular olarak yanılsamanın oluşum aşaması yer almaktadır. Yanılsamayı da içinde barındıran, Op-Art ve Kinetik Sanatın birbiriyle olan ilişkisi ve farklı sanatçıların da çalışmalarına yer verilerek anlatılmıştır.