"Seramik sanatında kişisel yaratım sürecine metodolojik bir yaklaşım"

Yazar: Şule Altay

Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Danışman: Prof. Adile Feyza Özgündoğdu

Tez Özeti: "Seramik Sanatında Kişisel Yaratım Sürecine Metodolojik Bir Yaklaşım" başlıklı bu Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu, malzeme üzerinden yürütülen, kişisel sanat pratiklerinin bir analizi çalışmasıdır. Bu çalışmada uygulama araştırmaları bağlamında, tasarım süreç ve araçları da olan; bilimsel ve sanatsal araştırma metotları, zihin haritası, beyin fırtınası, eskiz, maket ve onlara eşlik eden yaratıcılık hakkında literatürden bilgiler aktarılmıştır. Ardından dünyada, sanat üzerinden yürütülen uygulama araştırmalarının yeri incelenmiştir. Malzemenin sanat yapma pratiğindeki etkisi tartışılmış ve son olarak kişisel araştırmalar tüm süreçleri ile belgeler eşliğinde anlatılmıştır. Bu çalışma ile amaçlanan örtük bir şekilde ilerleyen sanat pratiğini kişisel araştırmalar üzerinden analiz ederek üstbilişsel bir farkındalık oluşturmak ve deneyimden gelen bilgiyi raporlamaktır. Oluşturulan raporda, seramik sanatının ana malzemesi olan kilin, sınır ve olanaklarını keşfederken malzemeye dair daha derin bir kavrayış geliştirmek, kişisel olarak geliştirilen ilişkiyi okuyucu ile paylaşmak amaçlanmıştır. Malzeme üzerinden yürütülen araştırmada; incelik, katlanabilirlik, ses, dolu pişirim, sürdürülebilirlik, renk, doku, başka malzemeler ile birleşebilme gibi başlıklar belirlenmiş ve bu alanlarda uygulamalar yapılmıştır. Yürütülen araştırma ile sanat yapma pratiğinin doğrusal bir şekilde değil farklı ivmelerle ve ayrı yönlerde ilerlediği gözlenmiş, deneysel ve sezgisel ilerlemenin gücü keşfedilmiş, malzeme ile ilişkisi vurgulanmış ve tüm süreç metodolojik olarak ele alınmıştır.