Seramik sanatında dijital uygulamalar

Yazar:Sanver Özgüven
Danışman: Prof. Nazan Sönmez

Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez özeti: Seramik sanatında kullanılan dijital teknikler genellikle iki farklı yaklaşımla ele alınarak incelenmiştir. Seramik yüzeylere aktarılan resim/fotoğraflar 2 boyutlu bir dijital baskıyı ifade ederken, seramik malzeme ile, hacimli bir formun 3 boyutlu seramik yazıcılarla üretilmesi 3 boyutlu bir dijital baskıyı ifade etmektedir. Bu çalışma dahilinde her iki türde de uygulamalı çalışmalar yapılmış, tasarım sürecinden sonuçların alınmasına kadar bütün süreç açıklanmıştır. Çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde öncelikle dijital sanatın genel olarak tanımı ve örnekleri üzerinde durulmuş, sadece seramik alanında değil, plastik sanatlarda olan kullanım alanlarına değinilmiştir. Bu alanda çalışmalar yapan sanatçılar ve belli başlı eserlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, üç boyutlu yazıcı teknolojilerinde kullanılan tekniklere değinilmiş, bu teknolojinin yakın geçmişteki tarihi ve hangi alanlarda kullanıldığı açıklanmıştır. Bu alanda çalışan sanatçılara ve eserlerine yer verilmiştir. Son bölümde ise ikinci ve üçüncü boyutlu dijital baskı uygulamalarına yer verilmiştir. Kalıp ve elle şekillendirilmiş̧ seramik formlar üzerine dijital baskı uygulamaları yapılmıştır. Farklı tekniklerin olduğu üç boyutlu yazıcı teknolojilerinde, araştırma kapsamında, seramik malzemenin yapısına en uygun biçimlendirme yöntemi olan, Lazer Sinterleme ve Harç Yığma teknolojileri ile çalışmalar yapılmıştır.