Sanatta biçimsel bağlamda boşluğun varlığı ve özgün uygulamalar

Yazar:Nazlı Koç
Danışman: Doç. Ufuk Tolga Savaş

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Uzun yıllar boyunca pek çok kavram sanatın konusu olmuştur. Boşluk kavramı da ilk olarak Doğu sanatında irdelenmeye başlanmış ve birçok kültürde farklı şekillerde sanata yansımıştır. Yaşadığımız her an, her yerde boşluk vardır. Bazen fark edilmese de varlığını her zaman korumaktadır. Nefes alıp verebilmemizi sağlayan içimizdeki boşluktur; bir bisikletin tekerleğinin dönebilmesini sağlayan unsurlardan biri, tekerlerin içindeki boşluktur; yaşamımızı sürdürdüğümüz alanlarda hareket etmemizi sağlayan yine boşluktur. Kısacası varlığını fark edebildiğimiz her şey, boşluk sayesinde anlamlanır. Bu sanat çalışması üç ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci bölümde; insanın düşüncelerini, hayal ettiklerini ve yaşadıklarını yansıtmak, somut bir nesneye dönüştürmek üzere harekete geçiren, sanat ve yaratım süreci araştırılmış olup, biçim ve içerik alt başlıkları ile incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca asıl konumuz olan boşluğun, biçim üzerindeki etkisi ile biçimin boşluk için etkisi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise boşluk kavramı karşıtıyla birlikte incelenmiş olup, boşluğun, mekân ve nesneler ile olan ilişkisi aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca sanatta boşluk kavramını farklı bakış açılarıyla yorumlayan sanatçıların çalışmalarına yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, bu araştırmaların desteğinde, boşluğu sanatsal bağlamda özgün uygulamalarla yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu sanat raporunun çıkış noktası ise, boşluğun algılanması, biçimsel anlamda bir denge unsuru olarak değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır.