Yaratım sürecinde hikayelerden seramik formuna

Yazar:Dilara Halıcı
Danışman: Doç. Ufuk Tolga Savaş

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Bu sanat çalışması raporun da bir insanın hafızasına kazınmış olan anılardan yola çıkılarak, o anıların başrollerindeki imgelerin seramik formunda hayat bulması amaçlanarak yazılmıştır. Geçmişteki somut imgeler, günümüze ulaşana kadar soyutlaştığından ötürü, o soyutluğa yeniden ( bu sefer daha kişiselleştirilmiş olarak ) anlam kazandırmak istenmiş ve bunun için pek çok denemeler yapılmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında seramik sanatına tam anlamıyla bağlı kalınmış, formlarda imgeler dışında sür-sil uygulanmıştır. Bunların yanı sıra en küçük iki çalışmada kaide olarak cam kullanılmıştır. Ayrıca yapılmış olan her çalışmanın geçmişten günümüze kadar gelen gerçek hikâyeleri olduğundan ötürü, edebiyat sanatın dan da yardım alınmıştır. Çalışmaların bazıları, yerden belirli yüksekliği bulunan düzlemlerin üzerine yerleştirilmiş simgelerden oluşturulmuştur. Bazıları ise, daire formu baz alınarak oluşturulmuştur. Çalışmaların hepsi belirli gruplar halinde sergilenmektedir. Üst yüzeylerinde de tercüman oldukları anıların psikolojik yanlarını yansıtacak şekilde numaralandırılmış ve simgelenmiştir. Çalışmalarda kullanılan simgeler, insanın içerisinde oluşturduğu (yaşadığı ya da yaşamadığı ) hikâyelerin içerisinde hissettiği yalnızlığı ifade etmektedir. Çalışmalardan her biri tek başına anlamını yitirdiği gibi, simgeleri olmadan da bir anlam ifade edemez.