"Hayat ağacı sembolünün seramik form ve yüzeylerde yorumu"

Yazar: Yiğithan Dumlu

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Hüseyin Özçelik

Tez Özeti: Hayat Ağacı Sembolünün Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumu" başlıklı bu çalışma raporu üç ana bölümden oluşmaktadır. "Hayat Ağacı Sembolü" başlıklı birinci bölümde; Sembolizmin anlamı incelenerek, insanlık tarihinin ilk başlarından bu güne dek kabul gören, çeşitli kültürlerde inanç unsurlarından biri olan Hayat Ağacı sembolünün özellikleri anlatılmaktadır. "Çeşitli Dinlerde Hayat Ağacı Sembolü" başlıklı ikinci bölümde; Farklı dinlerdeki hayat ağacı sembolünün kutsallığından ve bu kutsallığın, benimsenen dinlerdeki özelliklerinden bahsedilmektedir. "Sanatta Hayat Ağaç Sembolünün Kullanımı" başlıklı üçüncü bölümde; Hayat Ağacı sembolünün sanattaki yeri konu edinilmiş, resim ve seramik sanatı üzerinden incelenmesiyle çalışmalarında bu sembolü konu edinen çeşitli sanatçılar araştırılmıştır. Kişisel seramik uygulamalarla devam eden raporda; seramik sanatında form ve yüzeylerde hayat ağacı sembolünün özgün kullanımı ve uygulamalarına yer verilmiştir.