Seramik yüzeylerde yazı ve Farsça karakterler ile artistik arayışlar

Yazar:Aynaz Radgohar
Danışman: Prof. Dr. Candan Terviel

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Tarih boyunca güzel yazı yazma ve şiir, insanın başlıca ilgi alanlarından olmuştur. Seramik sanatı ve tarihi içinde de yazı özellikle Anadolu'da Asur Ticaret Kolonileri çağında etkin bir biçimde kullanılmış. Belgeleme niteliği ile seramik yüzeylerde görülmüştür. Yazının çivi ve hiyeroglif olarak kil tabletlerde kullanımının amaç ve gereklilikleri farklı olsa da, artistik açıdan çivi yazısı ve hiyeroglifi sanatsal amaçlarla günümüzde eserlerinde kullanan sanatçılar görülmektedir. Yazı bulunuşundan günümüze kadar sanat alanında farklı şekillerde kullanılmıştır. Yazı taşıdığı anlamdan ziyade özellikle sanatın farklı dallarında estetik bir öğe olarak yer almıştır. Bu çalışmaya heykeltraş Parviz Tanavoli'nin 'Hiç' adlı seri çalışmaları ışık tutmuştur. Yazının sanat anlamında seramik yüzeylerde kullanılması ile ilgili bu çalışmada; seramik ve şiir birbirini destekler şekilde uygulanmaya çalışılmıştır. Özgün seramik formlar, karolar ve farklı seramik tekniklerin araştırılması ile hazırlanan yüzeyler, salt plastik bir öğe olarak yazıya odaklanmayı hedeflenecek biçimde tamamlanmıştır.