"Vitrifiye ürünlerinin yüzeylerinde sanatsal çalışmalar"

Yazar: Maged Mohamed Zaky Hassan

Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Danışman: Prof. Kaan Canduran

Tez Özeti: Yaşam alanları içinde önemli bir yere sahip olan vitrifiye ürünleri, Türkiye'de ve birçok batı ülkesinde genel olarak sade ve beyaz renkli olarak bulunmaktadır. Renkli ve dekorlu olan ürünler ise çoğunlukla altın ve gümüş renklerle desteklenen klasik veya geleneksel motiflerle yer almaktadır. Bunların dışındaki seramik karo ve porselen sofra ürünleri gibi diğer seramik endüstri sektörlerinde ise çok çeşitli desenlerle ve renklerle üretim yapılmaktadır. Bu çalışma ise vitrifiye ürünleri üzerine sanatsal çalışmalar yapılabileceğini ve böylece bu ürünlerin üretim alanını geliştirmekle birlikte ürünlere sanatsal boyut kazandırılabileceğini gösterme amacı taşımaktadır. Daha önce yapılmamış bir çalışma olmasının yanı sıra vitrifiye ile sanatsal çalışmaları birleştirme düşüncesi açısından da alana katkıda bulunacağından dolayı çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Bu tez 5 bölümden oluşmaktadır. Tezin 1. Bölüm'ünde dekor ve resim sanatı ilişkisi incelenmiş, 2. Bölüm'ünde endüstriyel seramik ürün tasarımında sanatsal yaklaşımlar derlenmiş, 3. Bölüm'de ise vitrifiye ürünleri sunulmuştur. Tezin 4. Bölümü, vitrifiye ürünlerinde kullanılabilen dekor tekniklerinden oluşmaktadır. 5. Bölüm olan uygulama bölümünde ise kişisel yorumlarla vitrifiye yüzeylerinde sanatsal resim çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, ürün tasarımında yeni bir trend yaratarak bireylerin kişisel zevklerine hitap edebilecek yeni biçimler ve yeni ürünler sunulabileceğine ve bunun da sanatla nasıl gösterilebileceğine ilişkin örnekler sunulmuştur. Böylece yaşam alanlarının önemli bir parçası olan vitrifiye ürünlerinin beyaz ve sade oluşunun yanına sanatla hareketlendirilen, canlı renklerle birleştirilen, daha dinamik yüzeylere sahip olabileceği gösterilmiştir.