"Seramik formlarda nokta ve çizgi ile kişisel uygulamalar"

Yazar: Hale Yeşilyurt

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Prof. Ufuk Tolga Savaş

Tez Özeti: Sanat çalışma raporunun birinci bölümünde sanatın temel öğeleri olan nokta ve çizginin sözlük ve kavram anlamları araştırılarak doğadaki örneklerine yer verilmiştir. Araştırmada İlkel Sanattan günümüze kadar nokta ve çizginin yer aldığı; resim, seramik, heykel ve mimarideki kullanımları örneklendirilmiştir. İkinci bölümde, kişisel uygulamalar, nokta ve çizginin "Oluşum Serisi" ile soyut formlarda seramik ve porselen çamuru kullanılarak sanat raporu sonuçlanmıştır.