Projeksiyon haritalama teknikleri, alanlarının incelenmesi ve bir uygulama çalışması

Yazar:Eren Özgül
Danışman: Prof. Nadire Şule Atılgan

Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: İlk çağlardan bu yana duygu, duyu ve düşüncelerin ifadesinde kullanılan ışık ve gölgenin günümüzde ulaşmış olduğu son noktalardan birisi olan Projeksiyon Haritalama uygulamasının etkinliği tanıtım ve eğlence sektörlerinde olduğu kadar sanatta da artmaktadır. Her türlü yüzeyi dinamik bir video gösterim alanına dönüştürmek için kullanılan en yeni video yansıtma tekniklerinden birisi olan Projeksiyon Haritalama, Türkiye'de kısıtlı alanlarda kullanılmakta olup özellikle sanatta yaratıcılık ve özgünlük açısından yenilikçi ürünlerin geliştirilip, kullanımın arttırılması sanata yeni bir yön kazandıracaktır. Bu çerçevede bu çalışma ile projeksiyon haritalama uygulaması kullanımının olabilecek en basit yoluyla sanat alanında yaygınlaştırılması ve sanata yeni bir perspektif sağlaması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda en uygun maliyete sahip, yapılabilirlik oranı yüksek bir uygulama ile cansız bir objeye veya sanat eserine duygu, duyu ve düşünce yerleştirme işleminin deneysel yolla gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 'Projeksiyon Haritalama Teknikleri, Alanlarının İncelenmesi ve Bir Uygulama Çalışması' adlı tez çalışmasının birinci bölümünde geçmişten günümüze projeksiyon haritalama uygulamasının geliştirilmesine ilişkin tarihçe verilmiş, projeksiyon haritalama irdelenmiş ve bu alanda etkin olan Türk sanatçıları tanıtılmıştır. İkinci bölümde Projeksiyon Haritalama uygulamasının gerektirdiği teknik altyapı ile uygulama yöntemleri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde Projeksiyon Haritalama uygulamasının yaygınlığını ortaya koyabilmek amacıyla kullanıldığı alanlar örneklendirilmiştir. Dördüncü bölümde ise birincisi uygulama tekniğini anlamak, ikincisi piyasadaki olası kullanım şekillerinden birini uygulamak ve üçüncüsü sanattaki olası kullanım şekilleri olmak üzere, bu uygulamanın üç farklı kullanımı deneysel yoldan incelenmiştir. Bu bölümdeki incelemeler sonucunda söz konusu uygulamanın teknik sorunları, çözümleri ve görsel açıdan uyumluluğu değerlendirilmiştir. Buradan hareketle Projeksiyon Haritalamanın anlatımdaki gücü dolayısıyla sanatta ne ölçüde kullanılabileceği deneysel yolla ortaya konmuştur.