"Üç boyutlu konsept tasarım ve animasyonun sanal gerçeklik uzamındaki uygulama yöntemleri"

Yazar: Hüseyin Baran

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Danışman: Doç. Atila Işık

Tez Özeti: İnsanoğlunun teknolojik gelişimi, görsel tasarım çalışmalarında kullandığı yöntem ve tekniklere etki ederek, tasarım araçlarının geçmişi ve bugünü arasında etkileşim temelli bir bağ ortaya çıkarmıştır. Bilgisayarların gelişimi, donanım teknolojileri ve yazılımların tasarımcılara gerçek araçların dijital varyasyonlarını sunmasıyla bu etkileşim, teknolojinin tasarımcıya yeni araçlar sağladığı, tasarımcının ise teknolojik olanı tasarlama edimiyle yönlendirdiği sinerjik bir gelişim alternatifi doğurmuştur. 20.YY'ın son çeyreğinde adından söz ettirmeye başlayan sanal gerçeklik teknolojileri, son yıllarda yaşadığı hızlı gelişim sayesinde, sahip olduğu dijital araçlar, yazılımlar ve sunduğu yeni mekan temelli dijital arayüzlerle, sanatçı ve tasarımcılar için sınırsız bir atölye ortamı ve sonsuz olasılıklı bir sergi alanı haline gelmiştir. ″Üç Boyutlu Konsept Tasarım ve Animasyonun Sanal Gerçeklik Uzamındaki Uygulama Yöntemleri″ başlıklı tezin amacı; sanal gerçeklik teknolojilerinin gelişimiyle ortaya çıkan yeni donanım ve yazılımları araştırmak, yapılan araştırmalar doğrultusunda üç boyutlu grafiklerin, tasarım konseptlerinin ve animasyonların bahsedilen yeni teknolojilerle oluşturulması ve eserlerin izleyici ile buluşturulması konularında alana ne gibi yeni imkanlar getirdiğini ortaya koymaktır. Böylelikle tez çalışması, sanal gerçekliğin hem tasarımcı hem izleyici açısından zaman ve mekan mefhumlarını esneterek ortaya çıkardığı yeni gerçekliğin algı boyutundaki etkilerini akademik bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Üç bölümden oluşan tezin Birinci Bölümünde; sanal ve gerçek kavramları, teknolojik gelişimin etkileri, hiper gerçek ve donanımlara dair fütüristik olasılıklar, sanal gerçekliğin algı düzeyindeki deneyimlenebilir özellikleriyle incelenmiştir. İkinci Bölümde; sanal gerçeklik tasarım yazılımlarının gelişimi teknolojik evrimin etkileri doğrultusunda ele alınmış, geleneksel masaüstü yazılımlar ile sanal gerçeklik yazılımları arasındaki bağlar, Adobe Medium yazılımında karakter tasarımı ve Gravity Sketch yazılımında konsept tasarım konularıyla tez için hazırlanan tasarımlar üzerinden irdelenmiştir. Tezin animasyon uygulamaları ve sergi uzamını anlatan Üçüncü Bölümünde ise Quill yazılımının üç boyutlu görsel tasarım, modelleme ve dijital boyama konularında getirdiği yeni uygulama biçimleri, yazılımın grafik hareketlendirme özelliklerinin, oluşturulan görselleri animasyon konseptlerine dönüştürme konusunda ortaya çıkardığı yeni dijital yaklaşımlarla ele alınmış ve sergi için sanal gerçeklikte deneyimlenebilir 10 animasyon konsepti tasarlanmıştır.